Aftaler og forbehold

Vi forlænger resultatet af gulvafslibningen med en solid efterbehandling

Vedligeholdelse

Aftaler, information og forbehold før gulvafslibning:

Rydning: I rum hvor gulve skal behandles, skal rummene være ryddet, (ikke noget entreprenør foretager).

El: Elinstallationen skal være autoriseret, der skal være fri adgang til min. 220v/13A i brugbare stikkontakter i de berørte lokaler. Evt. assistance af elektriker/elværk er på kundens regning.

Afdækning: Indbogenstande som ikke lader sig flytte, samt tilstødende lokaler bør afdækkes støvtæt (kundens ansvar).

Tekniske installationer: Ledninger, kabler og mv. skal fjernes fra gulvet, eller afskærmes forsvarligt. (ikke noget entreprenør foretager).

Fjernelse af lister, søm m.m.: Fejelister, skinner, gulvbelægninger/-plader, søm og stifter skal fjernes fra gulvoverfladen. Søm skal være dykket min. 2 mm. Dette kan tilbydes mod betaling.

Støvpartikler og urenheder i overfladen: Efter endt afslibning og efterbehandling kan der forekomme mindre støvpartikler i overfladen, da støvfrit miljø ikke er muligt.

Rumtemperatur: I 2 døgn, inden gulvbehandlingen, skal der være min. 19 grader C rumtemperatur.

Støv-, støj- og lugtgener: Støv-, støj- og lugtgener må i et vist omfang forventes. Ved slibning af trapper og gulve med spartelmasse må støv i et større omfang forventes.

Vægge, fodpaneler og sokler: Ved gulvafslibning og overfladebehandling, kan der forekomme småskader på vægge, træværk og paneler. I fald der skal males, anbefales det, at sidste gang maling fortages efter endt gulvarbejde.

Gennemslibning af lamelgulve: Gulventreprenør er uden ansvar for evt. gennemslibning af slidlaget i lamel- og parketgulve. Er ej heller ansvarlig for ”parketstavslip”, dvs. parketstave der løsner sig i forbindelse med gulvbehandlingen.

parketgulv renovering efter

Se et lille udvalg af det udførte arbejde i galleriet